CENTRAL PLAZA NAKHON SI THAMMARAT

Phra Phrom, Nakhon Si Thammarat
Thailand
2016

CENTRAL PLAZA NAKHON SI THAMMARAT

Phra Phrom, Nakhon Si Thammarat
Thailand
2016

CENTRAL PLAZA NAKHON SI THAMMARAT

Phra Phrom, Nakhon Si Thammarat
Thailand
2016
หนังตะลุงเป็นการแสดงพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์ของภาคใต้ นับเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่ผู้แสดงต้องมีทักษะและศิลปะในการแสดงที่ต้องสื่อออกมาทั้งมิติของภาพ สี เสียงที่ประกอบเป็นเรื่องราวผ่านแสงและเงาที่มีการเคลื่อนไหวตามรูปแบบของศิลปินแต่ละคน นอกจากจะสร้างความบันเทิงสนุกสนานให้แก่ผู้ชมแล้ว การแสดงหนังตะลุงยังสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นอีกด้วย

จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นบ้านเกิดของ คืออาจารย์สุชาติ ทรัพย์สิน ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน) ผู้หลงรักในศิลปะการเล่นหนังตะลุงที่นับวันจะหาดูได้ยาก และดูเหมือนจะเสื่อมความนิยมไปตามลำดับในปัจจุบัน แต่ท่านก็ยังดำรงสืบสานศิลปะการเล่นหนังตะลุงมาสู่รุ่นลูกและจัดทำพิพิธภัณฑ์หนังตะลุงที่บ้านตัวเองเพื่อเป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับหนังตะลุงที่สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช

แนวความคิดในการออกแบบโครงการ Central Plaza Nakorn Sri Thammarat สถาปนิกเลือกใช้เทคนิคการแสดงของหนังตะลุงคือการนำแสงและเงามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบอาคารเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่น โดยการออกแบบรูปด้านอาคารที่มีผนังภายนอกอีกชั้น (2nd Skin) เปรียบเสมือนเป็นตัวหนังเชิดผ่านแสงแดดจากดวงอาทิตย์ ทำให้เกิดเงาพาดผ่านผนังอาคารด้านหลังที่เปรียบเป็นจอผ้าเล่าเรื่องราวของศิลปิน  โดย 2nd Skin จะถูกออกแบบให้เป็น Plane ที่ดูโปร่ง แสงสามารถลอดผ่านไปกระทบกับผนังอาคารเป็นรูปร่างตาม Shape ของ 2nd Skin ด้านหน้า อีกทั้งสถาปนิกยังแบ่ง 2nd Skin ออกเป็นเป็นส่วนๆ เพื่อให้เกิดจังหวะของการมองเห็นที่มุมมองจะปลี่ยนไปตามตำแหน่งหรือจุดที่ยืนอยู่ หรือขณะที่เคลื่อนที่ไปรอบๆ อีกทั้งยังทำให้สามารถมองเห็นเงาที่ทอดผ่านไปยังผนังด้านหลังตามจังหวะช่องว่างของ  2nd Skin ตามเวลาของแสงที่เปลี่ยนไปทุกขณะด้วย ในเวลากลางคืนยังสามารถสร้างสีสันจากไฟ LED ที่สามารถเปลี่ยนสีของผนัง 2nd Skin ของอาคารให้มีความน่าสนใจ สนุกสนาน ทำให้อาคารดูตื่นเต้น มีชีวิตชีวาได้ ซึ่งจะสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้พบเห็นที่แตกต่างไปจากช่วงกลางวันได้อย่างดี
Share:
Facebook
Email