This website uses cookies. By continuing to use this website, you agree to the use of cookies. More info here
Accept Cookies

VAJIRAVUDH CENTENNIAL BUILDING

Ratchawithi Road, Bangkok
Thailand
2011

VAJIRAVUDH CENTENNIAL BUILDING

Ratchawithi Road, Bangkok
Thailand
2011

VAJIRAVUDH CENTENNIAL BUILDING

Ratchawithi Road, Bangkok
Thailand
2011
โครงการอาคารเรียนวชิราวุธ 100 ปี  
ในโอกาสที่โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย มีอายุครบ 100 ปีในปี พ.ศ. 2553 นี้ คณะกรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัย คณะกรรมการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี และนักเรียนเก่า ครู อาจารย์ ผู้ปกครองและนักเรียนปัจจุบัน ได้เห็นพ้องร่วมกันที่จะสร้างถาวรวััตถุให้กับโรงเรียน  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว  ในการนี้ ทุกๆคนได้ร่วมแรงร่วมใจกันบริจาคเงินสมทบ  เพื่อจัดสร้างอาคารเรียนหลังนี้ให้กับ
คณะเด็กเล็ก  เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา  ด้วยอาคารเดิมซึ่งเป็นอาคาร 2 ชั้น  ใช้งานมาร่วม 50 ปี  อยู่ในสภาพทรุดโทรม   มีพื้นที่ใช้งานไม่พอกับการใช้งานในปัจจุบัน   อาคารที่จะสร้างขึ้นใหม่นี้  จะใช้ชื่่อว่า  “ อาคารวชิราวุธ 100 ปี ”  เป็นอาคารสูง 5 ชั้น  มีพื้นที่ใช้งาน  3,000 ตารางเมตร  ลักษณะอาคารเป็นงานสถาปัตยกรรมไทย  ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับงานสถาปัตยกรรมไทยประเพณีที่สวยงามในโรงเรียน  อาคารวชิราวุธ 100 ปี เปิดใช้งานได้ในปีการศึกษา 2554
การออกแบบรูปด้านได้นำแนวความคิดการออกแบบของงานสถาปัตยกรรมไทยมาใช้เป็นแนวความคิดหลักในการออกแบบโดยเน้นให้มีความเรียบง่ายและกลมกลืนกับงานสถาปัตยกรรมที่มีอยู่เดิมของโรงเรียนกล่าวคือได้นำรูปแบบองค์ประกอบของอาคารต่างๆภายในวชิราวุธวิทยาลัยมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับอาคารหลังใหม่นี้ นอกจากด้านความงามแล้ว ทางผู้ออกแบบยังนำนวัตกรรมและเทคนิคสมัยใหม่มาใช้ทั้งในแง่การนำเทคโนโลยีมาใช้ในส่วนfunction การใช้สอยห้องเรียนต่างๆ รวมถึงเทคนิคในการก่อสร้างอาคารด้วย
 
โดย function ต่างๆของอาคารประกอบไปด้วย
ชั้น 1 ประกอบด้วย 
ห้องเรียนโภชนาการ 1 ห้อง ,พื้นที่เอนกประสงค์ ,ห้องน้ำห้องแต่งตัวและห้องเก็บของ
ชั้น 2 ประกอบด้วย  ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง, ห้องเรียนทั่วไป 4 ห้องและ ห้องพักครู 1 ห้อง
ชั้น 3 ประกอบด้วย  ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง, ห้องเรียนทั่วไป 4 ห้องและ ห้องประชุม 1 ห้อง
ชั้น 4 ประกอบด้วย  ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง และห้องเรียนทั่วไป 5 ห้อง
ชั้น 5 ประกอบด้วย  ห้องเอนกประสงค์ 1 ห้อง และห้องเรียนทั่วไป 3 ห้อง

ลักษณะเด่นในเชิงการออกแบบ
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน  
อาคารหลังนี้ได้ออกแบบมาให้สามารถรับแสงสว่างได้มากถึง 75 % ของพื้นที่อาคาร โดยค่าความเข้มแสงที่เข้ามาอยู่ในค่าที่เหมาะสมทำให้สามารถช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในช่วงกลางวันได้ โดยค่าเฉลี่ยของแสงที่ได้รับจะอยู่ในช่วง 400 – 1,800 LUX


นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน
อาคารหลังนี้ได้นำนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ คือ ACTIVBOARD มาใช้ในห้องเรียนซึ่งสามารถลดการใช้ทรัยพยากรทางธรรมชาติ 
เช่นกระดาษ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ลง เพราะข้อมูลทั้งหมดจะถูกถ่ายทอดในรูปแบบของระบบดิจิตอล และนอกจากจะอนุรักษ์สภาพแวดล้อมแล้ว
ยังส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้ข้อมูลที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น


ความร้อนและอุณหภูมิ
อาคารหลังนี้สามารถลดการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่อาคารได้ดีกว่ามาตราฐานถึง 5 % อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการมีผนังสองชั้นโดยชั้นแรกจะเป็นชั้นที่ป้องกัน ความร้อนที่จะเข้าสู่อาคาร และทางผู้ออกแบบยังได้นำแนวความคิดและการออกแบบเชิงสถาปัตยกรรมไทยมาประยุกต์ใช้เช่น การยกใต้ถุนและหลังคาสูง ทำให้การถ่ายเทความร้อนมีประสิทธิภาพดีขึ้น 


วัสดุอาคาร
เป็นอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก วัสดุผนังส่วนมากใช้ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสี  โดยจะมีผนัง FACADE ด้านหน้าที่เป็นวัสดุพิเศษที่มีการใช้ 
ผนัง GRC  มาใช้ในการติดตั้งเพื่อความงดงามและรวดเร็วในการก่อสร้าง
Share:
Facebook
Email